Tìm kiếm nâng cao

MCCB LS ABN102c

Tall Glow

MCCB LS ABN102c

MCCB (APTOMAT) KHỐI 2 CỰC

MÃ SỐ: ABN102c

GIÁ: LIÊN HỆ

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

  • Các loại dòng tải: 15-20-30-40-50-60-75-100A
  • Dòng ngắn mạch: 35KA
http://hungthinhelectric.com/san-pham/MCCB-MCB/mccb-ls-abn102c.html