Tìm kiếm nâng cao

MCCB LS ABN202c

Tall Glow

MCCB LS ABN202c

MCCB (APTOMAT) KHỐI 2 CỰC

MÃ SỐ: ABN202c

GIÁ: LIÊN HỆ

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

  • Các loại dòng tải: 125-150-175-200-225-250A
  • Dòng ngắn mạch: 65KA
http://hungthinhelectric.com/san-pham/MCCB-MCB/mccb-ls-abn202c.html