Tìm kiếm nâng cao

MCCB LS ABN62c

Tall Glow

MCCB LS ABN62c

MCCB (APTOMAT) KHỐI 2 CỰC

MÃ SỐ: ABN62c

GIÁ: LIÊN HỆ

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

  • Các loại dòng tải: 60A
  • Dòng ngắn mạch: 30KA
http://hungthinhelectric.com/san-pham/MCCB-MCB/mccb-ls-abn62c.html