Tìm kiếm nâng cao

PLC GLOFA GM6-B08M

Tall Glow

PLC GLOFA GM6-B08M

Base Board

Mã số: GM6-B08M

Đơn vị tính:

Tính năng Base Board GM6-B08M :

Đế 8 slots cho module I/O

http://hungthinhelectric.com/san-pham/plc/plc-glofa/plc-glofa-gm6-b08m.html