Tìm kiếm nâng cao

PLC GLOFA GM6-CPUA

Tall Glow

PLC GLOFA GM6-CPUA

CPU Module

Mã số: GM6-CPUA

Đơn vị tính:


Tính năng CPU Module GM6-CPUA:

Bộ nhớ lập trình : 68K.

I/O points : 384 points.

Timer : không giới hạn, range : 0.001~4294967.295 s( 1193 giờ)

Counter : Không giới hạn, range : -32,768~32,767

Chế độ hoạt động : RUN,STOP,PAUSE,DEBUG

Số Block chương trình : 100.

Buit-in : RS-232C

Dòng tiêu thụ : 170mA.

http://hungthinhelectric.com/san-pham/plc/plc-glofa/plc-glofa-gm6-cpua.html