Tìm kiếm nâng cao

PLC GLOFA GM6-PAFA

Tall Glow

PLC GLOFA GM6-PAFA

Power Supply

Mã số: GM6-PAFA

Giá: LIÊN HỆ

Tính năng Power Supply GM6-PAFA:

AC Input : 100~240V.

Output: DC 5V 2A, DC 24V 0.3A

http://hungthinhelectric.com/san-pham/plc/plc-glofa/plc-glofa-gm6-pafa.html