Tìm kiếm nâng cao

G6F-AD2A

Tall Glow

G6F-AD2A

PLC MASTER-K200S Series G6F-AD2A

Mã Số: G6F-AD2A

Đơn vị tính:

TÍNH NĂNG CỦA G6F-AD2A:

Analog Input có 4 kênh: DC 1~5V, DC 0~10V, DC -10~+10V, DC 4~20mA

http://hungthinhelectric.com/san-pham/plc/plc-master-k-ls/k200s/g6f-ad2a.html