Tìm kiếm nâng cao

PLC G6F-TC2A

Tall Glow

PLC G6F-TC2A

MASTER-K200S Series

Mã số: G6F-TC2A

Đơn vị tính: 

TÍNH NĂNG CỦA G6F-TC2A:

Thermocouple Input: 4 Channel

Đầu dò: K, J, E, T, B, R, S

http://hungthinhelectric.com/san-pham/plc/plc-master-k-ls/k200s/plc-g6f-tc2a.html