Tìm kiếm nâng cao

MASTER-K300S G4I-D22A

Tall Glow

MASTER-K300S G4I-D22A

MODULE I/O

Mã số: G4I-D22A

Đơn vị tính:

TÍNH NĂNG MODULE I/O G4I-D22A:

DC12/24V Input 16 point(Current Sink/Source Type)

http://hungthinhelectric.com/san-pham/plc/plc-master-k-ls/k300s/master-k300s-g4i-d22a.html