Tìm kiếm nâng cao

MASTER-K300S GM4-B04M

Tall Glow

MASTER-K300S GM4-B04M

BASE BOARD

Mã Số: GM4-B04M

Đơn vị tính:

TÍNH NĂNG BASE BOARD GM4-B04M:

I/O Module: 4 slots

http://hungthinhelectric.com/san-pham/plc/plc-master-k-ls/k300s/master-k300s-gm4-b04m.html