Tìm kiếm nâng cao

MASTER-K300S GM4-B06M

Tall Glow

MASTER-K300S GM4-B06M

BASE BOARD

Mã Số: GM4-B06M

Đơn vị tính:

TÍNH NĂNG BASE BOARD GM4-B06M:

I/O Module: 6 slots

http://hungthinhelectric.com/san-pham/plc/plc-master-k-ls/k300s/master-k300s-gm4-b06m.html