Tìm kiếm nâng cao

MASTER-K300S GM4-B12M

Tall Glow

MASTER-K300S GM4-B12M

BASE BOARD

Mã Số: GM4-B12M

Đơn vị tính:

TÍNH NĂNG BASE BOARD GM4-B12M:

I/O Module: 12 slots

http://hungthinhelectric.com/san-pham/plc/plc-master-k-ls/k300s/master-k300s-gm4-b12m.html