Tìm kiếm nâng cao

MASTER-K300S GM4-PA1A

Tall Glow

MASTER-K300S GM4-PA1A

POWER SUPPLY MODULE

Mã số: GM4-PA1A

Đơn vị tính:

TÍNH NĂNG POWER SUPPLY MODULE GM4-PA1A:

  • Input: AC110V
  • Output: DC5V 5A, DC24V 0.7A
http://hungthinhelectric.com/san-pham/plc/plc-master-k-ls/k300s/master-k300s-gm4-pa1a.html