Tìm kiếm nâng cao

G7E-DR10A

Tall Glow

G7E-DR10A

EXPANSION MODULE

Mã số: G7E-DR10A

Giá: Liên Hệ

TÍNH NĂNG G7E-DR10A:

  • Đầu vào: 6 points (DC12/24V)
  • Đầu ra: 4 points
  • Output: Replay
http://hungthinhelectric.com/san-pham/plc/plc-master-k-ls/k120s/g7e-dr10a.html

G7E-DR10A

Tall Glow

G7E-DR10A

BỘ LẬP TRÌNH

Mã số: G7E-DR10A

Giá: Liên hệ

Tính năng:

  • Đầu vào: 6
  • Đầu ra: 4
  • Output: Relay

 

http://hungthinhelectric.com/san-pham/plc/plc-master-k-ls/k80s/g7e-dr10a.html

G7E-DR10A

Tall Glow

G7E-DR10A

MODULE EXPANSION

Mã số: G7E-DR10A

Giá: Liên hệ

Tính năng:

  • Đầu vào: 6
  • Đầu ra: 4
  • Output: Relay

 

http://hungthinhelectric.com/san-pham/plc/plc-master-k-ls/k80s/g7e-dr10a.html