Tìm kiếm nâng cao

XBM DN16S

Tall Glow

XBM DN16S

XBM BASE UNIT

Mã số: XBM-DN16S

Giá: Liên hệ

TÍNH NĂNG XBM DN16S:

  • Power Supply 24VDC
  • 8 point DC 24V input
  • 8 point TR(NPN: Sink) output
  • Built-in Positioning Function
http://hungthinhelectric.com/san-pham/plc/plc-xgbxbmxbcxec/xbm-dn16s.html