Tìm kiếm nâng cao

XBM DN32S

Tall Glow

XBM DN32S

XBM BASE UNIT

Mã Số: XBM-DN32S

Giá: Liên hệ

TÍNH NĂNG:

  • Power Supply 24VDC
  • 16 point DC 24V input
  • 16 point TR(NPN: Sink) output
  • Built-in Positioning Function
http://hungthinhelectric.com/san-pham/plc/plc-xgbxbmxbcxec/xbm-dn32s.html