Tìm kiếm nâng cao

XBM DR16S

Tall Glow

XBM DR16S

XBM BASE UNIT

Mã số: XBM-DR16S

Giá: LIÊN HỆ

Tính năng XBM DR16S:

  •  POWER SUPPLY 24VDC
  • 8 points DC 24V input
  • 8 point Relay output
http://hungthinhelectric.com/san-pham/plc/plc-xgbxbmxbcxec/xbm-dr16s.html